IJzer is een sporenmineraal dat wordt aangetroffen in twee ionische vormen in het lichaam. Het bestaat in een gereduceerde toestand als ferro-ijzer en in een geoxideerde toestand als ijzer. Het meeste ijzer in het lichaam wordt gevonden in het hemoglobine van rode bloedcellen en in het myoglobine van spiercellen waar het nodig is voor zuurstof- en koolstofdioxidetransport.

Vermoeidheid, hartkloppingen, duizeligheid, kortademigheid, bleek zien, zweten, hoofdpijn, rusteloze benen, het zijn allemaal klachten die kunnen horen bij een tekort aan ijzer in het lichaam. IJzertekort, of ijzergebrek, is een belangrijke oorzaak van bloedarmoede. Bij mensen met bloedarmoede is er sprake van een tekort aan zuurstof producerende rode bloedcellen, ofwel hemoglobine. Hemoglobine zorgt ervoor dat de zuurstof van de longen naar alle cellen in het lichaam gaan. Minder zuurstof in het lichaam zorgt voor verscheidene klachten.

Lorem ipsum dolor

ijzer

Vlees, zoals rood vlees, gevogelte en vis, levert ijzer in heem- en non-heemvormen. Vlees bevat ongeveer 40% heemijzer en 60% non-heemijzer.

IJzer uit plantenbronnen bestaat alleen in de vorm van non-heem. Vergeleken met non-heemijzer wordt de heemijzer veel sneller geabsorbeerd.

Bloedarmoede met ijzertekort lijkt in het vroege leven een negatief effect te hebben op gedrag en de neurologische ontwikkeling. Cognitieve stoornissen, ontwikkelingsachterstand, haaruitval en een vergrote lever worden tevens in verband gebracht met een ijzertekort.

Ijzertekort bloedtest

De ijzer bloedtest is een gecombineerde test waarbij o.a. gekeken wordt naar de hoeveelheid ijzer, ferritine, transferrine en hemoglobine in het bloed. Deze bloedtest laat, naast het ijzergehalte in het bloed, zien wat de reservevoorraad ijzer is en of de ijzerwaarde van invloed is op de capaciteit van het bloed om zuurstof te transporteren. 


This website uses healthy cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.