Een tekort aan vitamine B12, ook wel B12-deficiëntie genoemd, komt veel vaker voor dat over het algemeen wordt aangenomen. Ten onrechte wordt ook gedacht, dat een tekort eigenlijk vooral voorkomt bij mensen met een pernicieuze anemie en bij strenge vegetariërs of veganisten. Er zijn echter veel meer oorzaken voor een tekort. De foutieve veronderstelling dat een tekort aan vitamine B12 altijd samengaat met bloedarmoede, zorgt er helaas op grote schaal voor dat de diagnose veelvuldig wordt gemist.

Oorzaken B12-tekort

Voor een tekort aan vitamine B12 bestaan er verschillende oorzaken:

verminderde inname
  • Vegetarisch/veganistisch/macrobiotisch dieet
  • Moeder die borstvoeding geeft 


Verstoorde opname
  • Langdurig gebruik van maagzuurremmers
  • Darmkanker en maagkanker
  • Minder goede vorming van intrinsieke factor


metabolisme
  • Minder goede transport door transcobalamine
  • Minder goede transport door adenosylcobalamine


Verstoorde benutting 
  • Medicijngebruik
  • Alcoholisme


Bronnen vitamine B12

Vitamine B12, is een in water oplosbare vitamine en komt alleen voor in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees, vis, melk en eieren.

Lever en leverproducten bevatten zeer grote hoeveelheden vitamine B12.


Klachten & symptomen bij een B12-tekort

Vitamine B12 is van invloed op zeer veel metabole processen in het lichaam. Om die reden uit zich een B12-tekort bij iedereen weer anders. Onderstaande lijst is dan ook niet uitputtend, niet alle klachten hoeven zich voor te doen, ze hoeven niet voortdurend aanwezig te zijn en kunnen wisselen in ernst.

Psychische symptomen

Vergeetachtigheid

Nervositeit

Gedragsveranderingen

Prikkelbaarheid

etcNeurologische symptomen

Zenuwpijn

MS

Concentratiestoornissen 

Tintelingen

etc


Fysieke symptomen

Hoofdpijn

Spierpijn

Gewrichtsklachten

Haaruitval 

etc


Overige ziektebeelden

Ziekte van Crohn

Dementie

Autisme

Tandvleesproblemen 

etc


This website uses healthy cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.